Våpenloven med forskrifter reiser stadig noen rettslige problemstillinger, særlig når noen får sitt våpenkort tilbakekalt – ofte på grunn av en lite alvorlig lovovertredelse. Det er det ikke rettslig grunnlag for og det kan da være all grunn til å kontakte advokat.