I likhet med mange samfunnsområder er også jakt og våpen strengt regulert. Som jeger er det en rekke ulike regelverk å forholde seg til. Dette gjelder både selve jaktutøvelsen,  men ikke minst jegerens skytevåpen. 

Jaktjus.no drives av Zenit advokater og her vil du finne innlegg om rettsspørsmål. Vi håper dette kan være av interesse og nytte for jegere og skyttere.

Vi setter pris på innspill og kommentarer, eller ønsker om temaer som kan være aktuelle å kommentere. Kontaktinfo finner du her.