Et vådeskudd med alvorlig konsekvens er kanskje det verste som kan ramme en jeger og skytter. Etter omstendighetene kan vådeskudd være straffbart etter reglene i straffeloven. § 188 rammer uforsiktig omgang med skytevåpen og dersom det ved uaktsomhet voldes «betydelig skade på en annens kropp eller helse», er det straffbart etter § 280. 

Vi har vært involvert i slike saker, og i 2013 bisto vi en småviltjeger som ved et uhell traff jaktkameraten med et hagleskudd under jakt på Sørøya. Kameraten ble truffet av hagl i panna, i skulderen og i brystet på 70 m hold. Han ble hentet med helikopter og fløyet sykehus, men heldigvis gikk det bra med ham.

Etter først å ha utstedt forelegg mot jegeren som skjøt, valgte politiet senere å henlegge saken etter at vi fikk lagt frem saken for jegeren og pekt på flere formildende momenter. Vi fremholdt at dette var et uhell som ikke var å anse som straffbar uaktsomhet, noe politiet da var enig i. Jegeren fikk derfor ikke noen straffereaksjon eller problemer med våpenkortet. Saken ble blant annet omtalt av Nordlys.