Som jeger og skytter er det flere aktuelle bestemmelser i straffeloven som kan komme til anvendelse. De mest praktiske er kanskje § 188, som rammer uforsiktig omgang med skytevåpen, og § 189 regulerer ulovlig bevæpning på offentlig sted. Dersom noen skades med skytevåpen kan dette være straffbart etter lovens kap. 25.