Som medforfatter i  «Den store jegerprøveboka» har jeg skrevet kapitlene om jus for jegere. Dette gjelder et kapittelet om våpenlovgivningen, hvor jeg tar for meg mange spørsmål knyttet til våpenloven og våpenforskriften. Dette gjelder både kjøp av våpen, reglene om oppbevaring av våpen og tilbakekall av våpenkort – for å nevne noe.

I kapittel 8 er rettsreglene som regulerer jakta grundig behandlet. Dette gjelder de viktigste reglene i viltloven og forskrifter, og da særlig utøvelsesforskriften. Dessuten finner du reglene om ferdsel i utmark samt om fangst og feller. 

Boka er særlig myntet på nye jegere, men også erfarne jegere bør ha mye å hente her.

I tillegg er naturligvis andre området behandlet grundig, som human og sikker jakt, våpen og skyting, artskunnskap, jaktformer, ettersøk og håndtering av felt vilt. Boka selges i de fleste bokhandlere og er absolutt en bok du bør vurdere til jegerbiblioteket.